Maiden­speech senator Peter Nicolaï over spoedwet stikstof


"Spoedwet laat bouwers, boeren en burgers in de steek"

17 december 2019

Senator Peter Nicolaï van de Partij voor de Dieren hield vandaag een kritische maidenspeech over de spoedwet stikstof, waarmee het kabinet de bouw- en wegenaanleg – die door de stikstofcrisis op slot zijn komen te staan - weer vlot hoopt te kunnen trekken. Dit onder grote tijdsdruk en zonder echte maatregelen te nemen.

SPOED

Nicolaï beklaagt zich in zijn betoog over de enorme snelheid waarmee het kabinet de spoedwet door de Tweede en Eerste Kamer heeft geloodst. Dit past niet bij de Chambre de Reflexion, die los zou moeten staan van de politieke waan van de dag, stelt Nicolaï. Het gaat bovendien ten koste van de zorgvuldigheid van de toetsing van de kwaliteit en uitvoerbaarheid van de wet. Pas gisteravond laat ontvingen de Kamerleden de nota naar aanleiding van het eindverslag en daarin werden vragen niet of niet naar tevredenheid beantwoord. Toch moest en zou de wet vandaag nog plenair behandeld worden.

Matchfixing en koehandel

Om politieke steun te verzekeren was er sprake van "matchfixing" en "politieke koehandel", zegt Nicolaï. "Elke fractie kon in ruil voor steun aan deze wet cadeautjes ontvangen." Hij verwijst daarmee naar de fracties Otten en 50Plus die hun eerdere kritiek op de wet lieten varen in ruil voor toezeggingen van het kabinet.

Uitgeklede wet: "Spookwet 3x niks"

Ook inhoudelijk stelt de wet weinig voor, stelt Nicolaï. De spoedwet rept niet over het noodzakelijke herstel van natuurgebieden of over krimp van de veestapel, twee maatregelen die volgens de PvdD essentieel zijn om tot een significante daling van de stikstofneerslag in Nederland te komen. Het aanpassen van veevoer, warme sanering van varkenshouderijen en emissie-arme stallen, zoals in de spoedwet wordt geregeld, zijn niet meer dan een doekje voor het bloeden en zal Bouwers, Boeren en Burgers niet verder helpen. Nicolaï noemt de wet daarom "Spookwet 3x niks".

Gemiste kans

Nicolaï roept het kabinet op met ingrijpende en structurele maatregelen te komen. Want de focus op het overleven van het kabinet, gaat ten koste van het overleven van dieren, natuur en milieu: "Bouwers, boeren en burgers (…) worden het ten dode opgeschreven bos ingestuurd met een gebrekkige wet [die] tot de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer, niet oplevert wat men nodig heeft." Nicolaï noemt de spoedwet dan ook een gemiste kans om echt iets te doen voor de natuur en leefbaarheid voor de volgende generaties.

De uitgeschreven bijdrage van de Maidenspeech van senator Nicolaï staat hier.

Om deze video te bekijken worden cookies geplaatst van een derde partij.
Cookies accepteren of bekijk video in een nieuw scherm