Kabinet: "Geen EU-geld meer naar promotie van vlees­pro­ducten"


PvdD-senator Prast presen­teert kabi­nets­standpunt tijdens pre-COP in Rome

15 oktober 2021

PvdD-senator Henriëtte Prast presenteert kabinetsstandpunt tijdens voorbereidende klimaattop in Rome: Geen EU-geld meer naar vleespromotie

Promotie van landbouwproducten moet door ondernemers zélf en niet met Europees gemeenschapsgeld betaald worden. Dat zei de minister van Buitenlandse Zaken in antwoord op vragen van senator prof. Henriëtte Prast (Partij voor de Dieren) over het EU-handelsbeleid en de positie van Nederland daarin. Voor zover er wél EU-geld naar promotie van voedsel gaat, moeten vleesproducten daar in ieder geval van worden uitgesloten, zo vindt het kabinet.

Prof. Prast heeft dit kabinetsstandpunt tot belangrijkste onderwerp gemaakt van haar bijdrage tijdens de pre-COP die op 8 en 9 oktober gehouden werd in Rome, waar ze op uitnodiging van de Interparlementaire Unie sprak als enige Nederlandse parlementariër. Tijdens pre-COP werd de klimaatconferentie van Glasgow voorbereid, die volgende maand wordt gehouden.

Kabinet is duidelijk: Minder vlees eten

De Partij voor de Dieren is blij met deze duidelijke en expliciete stellingname van het kabinet en ziet deze als erkenning van het belang om vleesconsumptie te verminderen ten behoeve van de planeet, het bestrijden van honger en dorst in de wereld, het reduceren van de kans op gevaarlijke zoönosen en het voorkomen van dierenleed.

Gelet op de stellige uitspraken van de minister hoopt Prast dat de ‘iedereen doet wat’-campagne conform het advies van het Voedingscentrum uitgebreid zal worden met de aanbeveling om tenminste twee dagen per week geen vlees te eten.

Carnivoor, geef het door

PvdD-senator Prast vroeg de deelnemers van pre-Cop Rome ook aandacht voor het concept ‘carnivoor geef het door’, wat inhoudt dat bij diners en andere catering alleen degene die daar expliciet om vraagt vlees of vis geserveerd krijgt. Nu is het nog meestal zo dat flexitariërs, vegetariërs en veganisten het moeten doorgeven als ze geen vlees of vis willen eten. De ervaring leert dat deze eenvoudige omkering van de standaard een groot effect heeft, zonder dat mensen in hun vrijheid beperkt worden.

Steeds meer (semi)-publieke organisaties passen het principe inmiddels toe. ‘Carnivoor geef het door’ is bovendien een gratis manier om duurzaamheid te bevorderen. Prast geeft aan dat het mooi zou zijn als de overheid het principe over de hele breedte zou omarmen.

De PvdD-senator is momenteel bezig om het concept in het kader van de klimaatdiscussie ook in andere EU-landen op de agenda te krijgen en kreeg veel weerklank voor haar oproep tijdens pre-COP Rome.

De bijdrage van senator Prast is te zien vanaf minuut 36 in onderstaande opname:Gerelateerd nieuws

Meerderheid Eerste Kamer stemt voor sluipende openstelling Lelystad Airport

Vanmiddag werd in de Eerste Kamer gestemd over twee moties van de Partij voor de Dieren over de opening van Lelystad Airport....

Lees verder

Eerste Kamer blokkeert snelle verkoop grond voor datacenter Facebook/Meta

De Eerste Kamer heeft het kabinet opgedragen mogelijke verkoopplannen van 80 hectare grond in Zeewolde ten behoeve van een hy...

Lees verder