Motie Zuiver Weten­schap­pelijk Onderzoek


18 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat zuiver wetenschappelijk onderzoek de bakermat vormt voor het Nederlandse innovatiebeleid,

verzoekt de regering substantiële stimuleringsmaatregelen te nemen ten behoeve van het bevorderen van zuiver wetenschappelijk onderzoek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
De Lange
Reuten
Kox


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SP, PvdD, OSFen50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, SGP, D66, PVV, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie Mestverwerking

Lees verder

Motie Duurzaamheidseffecten Innovatiesubsidies

Lees verder

    Learn More Doneer