Motie Duur­zaam­heids­ef­fecten Inno­va­tie­sub­sidies


18 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de kredietcrisis in samenhang met andere crises leert dat de bestrijding van wereldomspannende problemen om een gecoördineerd optreden vraagt,

overwegende, dat duurzame oplossing van deze problemen een breed gedragen analyse behoeft,

overwegende, dat deze analyse een «comprehensive approach» vereist en dat ook onder meer de vraagstukken van schaarste (voedsel, energie) en klimaat nadrukkelijk een rol spelen, en daarbij moeten worden betrokken,

overwegende, dat het Nederlandse innovatiebeleid een belangrijke bijdrage kan en moet leveren aan het oplossen van de crises in samenhang,

verzoekt de regering de duurzaamheidseffecten van elke innovatiesubsidie met nadruk en objectiveerbaar mee te wegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Vos
Reuten
Thissen
Ester
Kox


Status

Verworpen

Voor

ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdD, OSFen50PLUS

Tegen

VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie, SGP, D66

Lees onze andere moties

Motie Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek

Lees verder

Motie Koffeman c.s. over het WRR-rapport "Naar een voedselbeleid"

Lees verder

    Learn More Doneer