Motie Wetgeving Dieren­welzijn


10 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Wet dieren vooralsnog grotendeels zijn gericht op de uitvoering van bindende onderdelen van Europese regelgeving;

van mening, dat Nederland de mogelijkheid dient te behouden om op het gebied van dierenwelzijn regels in te stellen die verder gaan dan Europese regelgeving en zich hier ten volle voor dient in te zetten;

verzoekt de regering zich in te zetten voor het behoud van eigen wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn die – waar nodig – verder gaat dan Europese regelgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Peters
Slager
Böhler
Reuten


Status

Verworpen

Voor

PvdA, OSF, PvdD, SP, GroenLinksenFractieYildirim

Tegen

VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, D66

Lees onze andere moties

Motie Wet Dieren

Lees verder

Motie Productiedieren

Lees verder

    Learn More Doneer