Motie Produc­tie­dieren


10 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat nooit een toetsing heeft plaatsgevonden om te kunnen vaststellen of de dieren die zijn opgenomen in de bijlage van het Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren daadwerkelijk geschikt zijn om op verantwoorde en diervriendelijke wijze te houden voor productie;

constaterende, dat de criteria die worden gehanteerd om te bepalen of een dier al dan niet in het besluit wordt opgenomen, onduidelijk zijn;

verzoekt de regering heldere, eenduidige criteria te formuleren voor het opnemen van dieren in de bijlage van het Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren en de huidige bijlage bij het besluit aan deze criteria te toetsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Peters
Slager
Böhler
Reuten


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, FractieYildirimenGroenLinks

Tegen

VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, D66

Lees onze andere moties

Motie Wetgeving Dierenwelzijn

Lees verder

Motie Muskusratten

Lees verder

    Learn More Doneer