Motie Wet Dieren


10 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Wet dieren een kaderwet is waarbij de onderliggende uitvoeringsbesluiten het beschermingsniveau voor dieren zullen bepalen;

van mening, dat aan deze besluiten snel invulling dient te worden gegeven;

verzoekt de regering te komen met een werkschema voor de invulling van de uitvoeringsregelgeving behorende bij de Wet dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Peters
Slager
Böhler
Reuten


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren

Lees verder

Motie Wetgeving Dierenwelzijn

Lees verder

    Learn More Doneer