Motie Gezond­heids- en Welzijnswet voor Dieren


10 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het goed gebruik is wet- en regelgeving te evalueren om inzicht te krijgen in de werking hiervan in de praktijk;

verzoekt de regering een evaluatieonderzoek in te stellen naar de werking van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in de praktijk, met daarbij specifieke aandacht voor de handhaving van de verbodsbepalingen en verplichtingen uit de artikelen 36 en 37;

verzoekt de regering de resultaten van dit onderzoek binnen een jaar naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Peters
Slager
Böhler
Reuten


Status

Verworpen

Voor

PvdD, D66, SPenFractieYildirim

Tegen

VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, OSF

Lees onze andere moties

Motie Doden van Dieren

Lees verder

Motie Wet Dieren

Lees verder

    Learn More Doneer