Motie Visseren-Hamakers over gene­tische mani­pu­latie van planten


12 maart 2024

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen,

Constaterende dat de COGEM oordeelt dat het verschil tussen categorie 1 en categorie 2 NGT planten onvoldoende wetenschappelijk is onderbouwd;

Constaterende dat het kabinet samen met de Partij voor de Dieren van oordeel is dat dit verschil verder uitgewerkt en onderbouwd moet worden;

Constaterende dat deze gebrekkige onderbouwing ernstige gevolgen kan hebben, aangezien categorie 1 planten in het voorstel niet onder de GGO-wetgeving valt.

Verzoekt de minister niet in te stemmen met het voorstel totdat het verder is uitgewerkt en onderbouwd.

En verzoekt de Minister niet in te stemmen met het voorstel totdat de Tweede Kamer en Eerste Kamer hun inbreng hebben kunnen leveren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Visseren-Hamakers


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Visseren-Hamakers c.s. over het leveren van een financiƫle bijdrage aan de landbouwtransitie

Lees verder

Motie Visseren-Hamakers over stoppen met dierproeven in het voortgezet onderwijs

Lees verder

    Learn More Doneer