Motie Visseren-Hamakers c.s. over het leveren van een finan­ciële bijdrage aan de land­bouw­tran­sitie


12 maart 2024

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat in het concept-Landbouwakkoord de financiële bijdrage van grote spelers in de landbouw aan de landbouwtransitie is besproken;

Constaterende dat met het mislukken van het Landbouw-akkoord deze bijdrage potentieel verloren gaat;

Verzoekt de regering een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop grote spelers zoals de Rabobank bewogen kunnen worden een substantiële bijdrage te leveren aan de kosten van de noodzakelijke landbouwtransitie;

En de Kamer over de uitkomsten daarvan binnen zes maanden te rapporteren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Visseren-Hamakers


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Nicolaï (PvdD) over een verbod voor het delen van gegevens uit een verkenning ten behoeve van OOG-interceptie

Lees verder

Motie Visseren-Hamakers over genetische manipulatie van planten

Lees verder

    Learn More Doneer