Motie Van Dierlijke naar Plant­aardige Eiwitten


4 maart 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de productie van vlees een aanmerkelijk groter beslag legt op het landbouwareaal en de milieuruimte dan de productie van graan,

overwegende, dat via plantaardige eiwitten meer oplossingen gecreëerd kunnen worden om het hoofd te bieden aan de toenemende voedselbehoefte in de wereld dan via de minder efficiënte productie van dierlijke eiwitten,

constaterende, dat Nederland als kenniseconomie een belangrijke rol zou kunnen vervullen in de verduurzaming van de wereldvoedselproductie,

verzoekt de regering in haar kennis- en innovatiebeleid bijzondere aandacht te verlenen aan projecten die gericht zijn op de duurzame transitie van de productie en consumptievan dierlijke eiwitten naar meer efficiënte equivalenten van plantaardige oorsprong,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Smaling
Eigeman
Vliegenthart
Meulenbelt


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, PvdD, OSF, FractieYildirim

Tegen

VVD, CDA

Lees onze andere moties

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de ambities met betrekking tot het biologisch landbouwareaal en de consumentenbestedingen aan biologisch voedsel

Lees verder

Motie Faillissement Financiele Instellingen

Lees verder

    Learn More Doneer