Motie Fail­lis­sement Finan­ciele Instel­lingen


13 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in geval van faillissement van financiële instellingen grote aantallen cliënten gedupeerd kunnen raken,

overwegende, dat het rechtsgevoel van cliënten en burgers geschaad kan worden in geval bestuurders c.q. interne toezichthouders van de financiële instelling een deel van de behaalde winsten c.q. winstgerelateerde en/of aandelenkoersgerelateerde inkomsten kunnen behouden,

overwegende, dat de wet vermogenssancties ook van toepassing zou moeten worden verklaard in dergelijke gevallen om via winst- of inkomstenontneming het rechtsgevoel te voeden,

verzoekt de regering onderzoek te doen naar de mogelijkheid bij laakbaar of verwijtbaar handelen in geval van faillissement of ondercuratelestelling, winst of inkomstenontneming bij financiële instellingen c.q. bestuurders en of interne toezichthouders mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag

Koffeman
Ten Hoeve
Thissen
Kox
Vliegenthart
Schouw
Elzinga
Reuten


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen