Motie Uittreding van Lidstaten EU


4 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

constaterende, dat de minister-president heeft aangegeven dat Nederland ernaar streeft dat landen die zich niet aan de begrotingsdiscipline willen onderwerpen, moeten kunnen vertrekken uit de eurozone,

verzoekt de regering onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheid van een verdragswijziging die uittreding van lidstaten mogelijk maakt en naar de mogelijkheid te komen tot een Europa van meerdere snelheden, waarin begrepen de mogelijkheden van muntdifferentiatie, en daarover te rapporteren aan beide Kamers

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Kuiper
Kox
M. de Graaff
De Lange
Nagel


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP, ChristenUnie, 50Plus, PvdDenOSF

Tegen

VVD, CDA, PvdA, SGP, D66, GroenLinks

Lees onze andere moties

Motie ESM

Lees verder

Motie Consumptiepatroon

Lees verder

    Learn More Doneer