Motie Consump­tie­pa­troon


4 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

constaterende, dat de voorzitter van de commissie-Van Doorn aangeeft dat voor ons huidige consumptiepatroon een equivalent van 4 aardbollen noodzakelijk is,

constaterende, dat in het regeerakkoord de aanbevelingen van de commissie-Van Doorn tot uitgangspunt van het beleid met betrekking tot de veehouderij zijn verklaard,

constaterende, dat het hoofd macro-economisch onderzoek van de Rabobank stelt dat het klassieke groeimodel geen enkel perspectief biedt en transitie naar een duurzamere economie noodzakelijk is,

verzoekt de regering het Planbureau voor de Leefomgeving te laten onderzoeken in welke mate en in welke vorm ons consumptiepatroon de draagkracht van de aarde overstijgt en te komen met aanbevelingen voor beleid dat die draagkracht respecteert

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Kox
Kuiper
De Lange
Nagel
Strik


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, ChristenUnie, 50Plus, PvdDenOSF

Tegen

VVD, CDA, PvdA, SGP, PVV, D66

Lees onze andere moties

Motie Uittreding van Lidstaten EU

Lees verder

Motie Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Lees verder

    Learn More Doneer