Motie Muskus­ratten


17 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de bestrijding van muskusratten 34 miljoen euro per jaar kost,

constaterende, dat volgens het Handboek muskusrattenbestrijding geen sprake is van schade door muskusratten aan zeedijken,

constaterende, dat het kabinet aangeeft dat een substantieel deel van de gemaakte kosten betrekking heeft op het voorkomen van ongemakken voor de primaire sector,

verzoekt de regering helder inzicht te geven in de reële toerekening van kosten met betrekking tot de muskusrattenproblematiek voor wat betreft bescherming van dijken in relatie tot andere, uitgesplitste doelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Peters
Slager
Reuten
Strik


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, PvdD, FractieYildirim

Tegen

VVD, CDA, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, OSF

Lees onze andere moties

Motie Productiedieren

Lees verder

Motie Intrinsieke Waarde

Lees verder

    Learn More Doneer