Motie Prast (PvdD) over het terug­trekken uit fossiele beleg­gingen


24 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat fondsen moeten onderbouwen dat hun strategisch beleggingsbeleid en het beleggingsplan passen binnen het prudent-personprincipe;

overwegende dat het prudent-personprincipe een open norm is;

verzoekt de regering om uit te spreken dat de prudent-personregel impliceert dat fondsen zich moeten terugtrekken uit fossiele beleggingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Prast


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Nicolai c.s. over een grondslag voor een vaccinatiebewijs

Lees verder

Motie-Prast (PvdD) over de pensioenvooruitblik in zowel euro's als procenten

Lees verder

    Learn More Doneer