Motie-Nicolai c.s. over een grondslag voor een vacci­na­tie­bewijs


23 mei 2023

36 194 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan

O MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S.

Voorgesteld in de derde termijn op 23 mei 2023

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen,

Constaterende dat de minister heeft aangegeven dat het wetsvoorstel ‘Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid’ geen grondslag biedt voor een regeling van een coronatoegangsbewijs;

Constaterende dat de minister voorts heeft aangegeven dat het voorstel niet toelaat dat in de ministeriële regeling waarbij bezoek aan publieke en besloten ruimten wordt beperkt, mag worden bepaald dat de betreffende voorschriften niet gelden voor personen die een vaccinatiebewijs kunnen tonen;

Overwegende dat in het kader van de bestrijding van een pandemie toekennen van een recht tot toegang tot publieke en besloten ruimten aan gevaccineerden dat niet toekomt aan ongevaccineerden kan leiden tot een ongewenste polarisatie in de samenleving,

Overwegende dat als uit het wetsvoorstel blijkt dat de overheid geen maatregelen mag treffen die ertoe leiden dat personen die niet tegen een aangewezen A1-ziekte zijn gevaccineerd geen toegang tot publieke en besloten ruimten hebben en gevaccineerden wel, het onwenselijk is dat exploitanten van publieke en besloten ruimten mogen eisen dat degene die toegang verlangt, moet kunnen aantonen dat deze tegen de aangewezen A1-ziekte is gevaccineerd;

Verzoekt de minister om te bevorderen dat de exploitant van een publieke of besloten ruimte geen vaccinatiebewijs mag eisen van een bezoeker zolang daarin niet publiekrechtelijk is voorzien;

En gaat over tot de orde van de dag,

Nicolaï


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over toetsing van de effectiviteit van de maatregelen

Lees verder

Motie Prast (PvdD) over het terugtrekken uit fossiele beleggingen

Lees verder

    Learn More Doneer