Motie-Prast (PvdD) over de pensi­oen­voor­uitblik in zowel euro's als procenten


24 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat pensioenfondsen deelnemers moeten informeren over hun verwachte toekomstige pensioen;

overwegende dat in meerdere onderzoeken is aangetoond dat deelnemers deze projectie beter begrijpen als die luidt in procenten van het huidige inkomen in plaats van in euro's;

overwegende dat het communiceren in zowel procenten van het huidige inkomen als in euro's voor de pensioenuitvoerders één druk op de knop is;

verzoekt de minister pensioenfondsen te verzoeken de pensioenvooruitblik te laten luiden in zowel euro's als in procenten van het huidige inkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Prast


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Prast (PvdD) over het terugtrekken uit fossiele beleggingen

Lees verder

Motie-Prast (PvdD) over een jaarlijks weegmoment inzake een beheerste transitie

Lees verder

    Learn More Doneer