Motie-Prast (PvdD) over een jaarlijks weeg­moment inzake een beheerste transitie


24 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat volgens DNB bij een substantieel aantal pensioenfondsen (30-50%) het datakwaliteitsbeleid niet aanwezig, verouderd of incompleet is;

overwegende dat het invaren van meer dan 1500 miljard pensioenvermogen in 10 miljoen individuele pensioenvermogens een financiële operatie is die z’n weerga niet kent in de geschiedenis;

overwegende dat geen onverantwoorde risico's genomen mogen worden bij de invoering van de Wtp;

verzoekt de regering jaarlijks een expliciet weegmoment te laten plaatsvinden waarin kan worden bezien of voor een beheerste transitie meer tijd moet worden genomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Prast


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Prast (PvdD) over de pensioenvooruitblik in zowel euro's als procenten

Lees verder

Motie-Prast (PvdD) over een bindend referendum over het investeringsbeleid

Lees verder

    Learn More Doneer