Motie-Prast (PvdD) over een bindend refe­rendum over het inves­te­rings­beleid


24 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel pensioendeelnemers vinden dat onvoldoende aandacht bestaat voor een investeringsbeleid dat gebaseerd is op de criteria voor maatschappelijk verantwoord ondernemen;

overwegende dat de Wtp voor individuele pensioendeelnemers onvoldoende mogelijkheden biedt om invloed uit te oefenen op dit beleid;

verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken om een bindend referendum op dit punt onder pensioendeelnemers mogelijk te maken en beide Kamers daarover binnen zes maanden te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Prast


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Prast (PvdD) over een jaarlijks weegmoment inzake een beheerste transitie

Lees verder

Motie-Prast (PvdD) over het beƫindigen van de naar rato aftopping van deeltijders

Lees verder

    Learn More Doneer