Motie-Prast (PvdD) c.s. over uitsluiten dat uitke­ringen van de kind­re­geling in de boedel van de schuld­sa­nering vallen


8 november 2022

36 151

M

Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen)

MOTIE VAN HET LID PRAST C.S.

Voorgesteld 1 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de kindregeling bedoeld is als tegemoetkoming aan kinderen uit vastgesteld gedupeerde gezinnen, als genoegdoening en om ze te helpen hun leven weer op de rit te krijgen;

overwegende dat deze doelen niet bereikt worden als er beslag gelegd kan worden op de uitkeringen in het kader van deze regeling;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat deze uitkeringen niet in de boedel van de schuldsanering (Wsnp, Msnp) vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Koffeman (PvdD) c.s. over compensatie voor de pechgeneratie

Lees verder

Motie-Prast (PvdD) c.s. over inflatiecorrectie bij de Catshuisregeling kindertoeslag

Lees verder

    Learn More Doneer