Motie-Prast (PvdD) c.s. over expli­ci­teren dat onjuiste of onrecht­matige uitvoering van de wet een grondslag is voor de herstel­ope­ratie


8 november 2022

36 151

O

Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen)

MOTIE VAN HET LID PRAST C.S.

Voorgesteld 1 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor slachtoffers van de toeslagenaffaire belangrijk is dat de overheid schuld bekent;

overwegende dat het wetsvoorstel niet expliciteert dat onjuiste of onrechtmatige uitvoering van de wet een grondslag is voor de hersteloperatie;

verzoekt de regering om dit laatste alsnog uit te spreken,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Prast (PvdD) c.s. over inflatiecorrectie bij de Catshuisregeling kindertoeslag

Lees verder

Gewijzigde motie-Prast (PvdD) c.s. over gelijkstelling van kinderen en pleegkinderen

Lees verder

    Learn More Doneer