Motie Prast c.s. over verlagen van btw op OV


29 november 2022

36 200

AG

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

MOTIE VAN HET LID PRAST C.S.

Voorgesteld 22 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat reizen met het ov met relatief weinig CO2-uitstoot gepaard gaat;

overwegende dat reizen met het ov relatief weinig beroep doet op energiebronnen en dus minder afhankelijk maakt van energie-import dan ander vervoer;

overwegende dat het comfort van treinreizen is achteruitgegaan; verzoekt de regering het btw-tarief op het ov in 2023 naar nul te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Prast c.s. over voorstellen voor financiering van het energieplafond

Lees verder

Motie Prast c.s. over afschaffen van de volumecorrectieregeling

Lees verder

    Learn More Doneer