Motie Prast c.s. over afschaffen van de volu­me­cor­rec­tie­re­geling


29 november 2022

36 200

Nr. AH

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

MOTIE VAN HET LID PRAST C.S.

Voorgesteld 22 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Europese Hof bezwaar heeft gemaakt tegen de korting grootverbruikers elektriciteit (volumecorrectieregeling);

overwegende dat het energienet overbelast is en minder verbruik maatschappelijk wenselijk is;

verzoekt de regering de volumecorrectieregeling zo snel mogelijk af te schaffen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Prast c.s. over verlagen van btw op OV

Lees verder

Gewijzigde motie-Prast c.s. over het voorkomen dat banken betaalrekeningen weigeren of eenzijdig opheffen

Lees verder

    Learn More Doneer