Motie Teunissen c.s. over het afzien van een cate­go­riale vrij­stelling voor het doden van beschermde dieren


15 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat gemeenten een vrijstelling kunnen krijgen voor het doden van beschermde diersoorten, dat deze vrijstelling kan indruisen tegen de Vogel- en Habitatrichtlijn, overwegende dat tegen de vrijstelling geen bezwaar- of beroepsmogelijkheid openstaat,

verzoekt de regering van een categoriale vrijstelling af te zien en activiteiten als genoemd te verbinden aan vergunningsplicht,

en gaat over tot de orde van de dag

Teunissen
Meijer
Koffeman
Vos
Köhler
Lintmeijer


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, 50Plus, OSF, SP

Tegen

VVD, PvdA, D66, CDA, CU, SGP, PVV

Lees onze andere moties

Motie Teunissen c.s. over afrekenbare doelstellingen voor een gunstige staat van instandhouding van soorten en habitats

Lees verder

Motie Koffeman c.s. over een novelle waarin de jacht op dieren zoals genoemd in de jachtlijst af te zonderen van de Wet natuurbescherming

Lees verder

    Learn More Doneer