Motie Opvang in Beslag Genomen Dieren


10 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet bij de invoering van de dierenpolitie aangeeft geen extra middelen ter beschikking te willen stellen voor versterking van tweedelijns organisaties;

overwegende, dat rekening moet worden gehouden met een vergroot aantal inbeslagnames van dieren bij verscherpt toezicht en dat de dekking van de opvang van deze dieren niet wettelijk is geregeld,

overwegende, dat de wettelijke plicht tot zorg en bewaring niet kan worden afgewenteld op gemeenten, zonder extra facilitering door de rijksoverheid,

verzoekt de regering additionele middelen ter beschikking te stellen van gemeenten ten einde hun wettelijke taken op het gebied van zorg en bewaring adequaat te kunnen invullen na invoering van de dierenpolitie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Peters
Slager
Böhler
Reuten


Status

Verworpen

Voor

PvdA, OSF, PvdD, SP, GLenFractieYildirim

Tegen

VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, D66

Lees onze andere moties

Motie Kierbesluit

Lees verder

Motie Doden van Dieren

Lees verder

    Learn More Doneer