Motie Doden van Dieren


10 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het bij kalveren die niet binnen 30 dagen na hun geboorte het gewicht van minimaal 36 kilo hebben bereikt, in de praktijk voorkomt dat zij worden gedood wegens economische overwegingen,

overwegende, dat de toenmalige minister van LNV heeft aangegeven1 dat in de uitvoeringsregels bij de wet Dieren zal worden bepaald in welke gevallen een dier mag worden gedood, maar dit slechts voor een beperkt aantal diersoorten – zoals honden en katten – vast te willen leggen,

verzoekt de regering, in de uitvoeringsregels behorende bij de Wet dieren, vast te leggen welke dieren mogen worden gedood en op welke wijze dit mag geschieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Peters
Slager
Böhler
Reuten


Status

Verworpen

Voor

FractieYildirim, GroenLinks, SPenPvdD

Tegen

VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, OSF, PvdA, D66

Lees onze andere moties

Motie Opvang in Beslag Genomen Dieren

Lees verder

Motie Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren

Lees verder

    Learn More Doneer