Motie Kier­be­sluit


22 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering het Kierbesluit niet wil uitvoeren;

overwegende, dat het Kierbesluit een onderdeel vormt van langjarige nationale, bilaterale en Europese afspraken ter verbetering van vismigratie en ecologische kwaliteit van de grote rivieren;

overwegende, dat omringende landen en Nederland al miljoenen euro’s in de uitvoering van deze plannen hebben geïnvesteerd en de uitvoering van het Kierbesluit het sluitstuk is van deze inspanningen;

verzoekt de regering het Kierbesluit integraal uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Eigeman
Laurier
Peters
Schuurman
Slager
Smaling
Sylvester


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, PvdA, PvdD, OSF, D66, SP, GroenLinksenFractieYildirim

Tegen

VVD, CDA

Lees onze andere moties

Motie Kredietcrisis

Lees verder

Motie Opvang in Beslag Genomen Dieren

Lees verder

    Learn More Doneer