Motie Mili­eu­be­las­tende Subsidies


25 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

constaterende, dat de EU vanaf 2006 herhaaldelijk toegezegd heeft om milieuschadelijke subsidies op internationaal niveau stop te zetten,

overwegende, dat de Europese Commissie in 2007, 2009 en 2010 door het Europees Parlement gevraagd is om te komen met een plan om per sector de milieuschadelijke subsidies langzaam uit te faseren,

overwegende, dat de Europese Raad in 2010 verzocht heeft om subsidies die aanzienlijke effecten hebben op het milieu en op de EU klimaat- en energiedoelstellingen, en onverenigbaar zijn met duurzame ontwikkelingen af te schaffen,

overwegende, dat de OESO en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in 2011 bepleit hebben milieuschadelijke subsidies af te schaffen,

verzoekt de regering binnen 3 maanden met een plan van aanpak te komen waarin is uitgewerkt op welke wijze en via welk tijdpad milieubelastende subsidies in Nederland uitgefaseerd kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Kox
Vliegenthart
Nagel
De Lange
Thissen


Status

Verworpen

Voor

PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdD, OSFen50PLUS

Tegen

CDA, SGP, VVD, D66, PVV

Lees onze andere moties

Motie Samenhang Crises

Lees verder

Motie ESM

Lees verder

    Learn More Doneer