Motie Mest­fraude


10 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat vertegenwoordigers van de primaire en intermediaire sector (LTO, Cumela en TLN) aangeven dat mestfraude milieurisico’s en oneerlijke concurrentieverhoudingen met zich meebrengt,

overwegende, dat het kabinet aangeeft dat de schaal waarop fraude met de aan- en afvoer van mest plaatsvindt binnen het huidig instrumentarium niet is vast te stellen,

overwegende, dat vertegenwoordigers van de primaire sector aangeven dat in sommige delen van ons land tot 40% van de mest zwart zou worden verwerkt,

verzoekt de regering een plan van aanpak op te stellen om mestfraude op een sluitende wijze te bestrijden, en de Kamer daarover uiterlijk medio 2014 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Vos
De Lange
Reuten
Slagter-Roukema
Thissen


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Heffing op Arbeid

Lees verder

Motie Mestverwerking

Lees verder

    Learn More Doneer