Motie Heffing op Arbeid


19 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat het verminderen van de lasten op arbeid van groot belang is voor de werkgelegenheid;

overwegende, dat de wijziging van de huidige directe heffingsgrondslag voor sociale premies op de lonen in een eveneens directe heffingsgrondslag op de toegevoegde waarde de arbeid goedkoper kan maken zonder de lonen te verlagen;

overwegende, dat deze verlegging van de heffingsgrondslagen kansen lijkt te bieden gezien de uitkomst van experimenteel onderzoek door het CREED-instituut aan de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam («een toename van de werkgelegenheid met meer dan 10% wordt mogelijk geacht») maar dat meer informatie nodig is alvorens tot standpuntbepaling te kunnen komen;

verzoekt de regering onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van het verleggen van de huidige directie premieheffingsgrondslag op het loon naar een directe heffingsgrondslag op de toegevoegde waarde met als doel daardoor de arbeid goedkoper te maken zonder de lonen te verlagen, en naar de effecten daarvan in internationaal perspectief op de werkgelegenheid, de investeringen en de economische groei,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Kox
Thissen
Nagel
Vliegenthart


Status

Verworpen

Voor

50Plus, OSF, D66, PvdD, SP, GroenLinksenChristenUnie

Tegen

VVD, CDA, PvdA, SGP, PVV

Lees onze andere moties

Motie Realisatie EHS

Lees verder

Motie Mestfraude

Lees verder

    Learn More Doneer