Motie Krediet­crisis


21 december 2010

De Kamer,

constaterende, dat de kredietcrisis in samenhang met andere crises leert dat
wereldomspannende problemen om een gecoördineerd optreden vraagt,

overwegende, dat duurzame oplossing van deze problemen een breed gedragen analyse
behoeft,

overwegende, dat deze analyse een “comprehensive approach” vereist en dat ook
onder meer de vraagstukken van schaarste (voedsel, energie) en klimaat nadrukkelijk
een rol spelen, en daarbij moeten worden betrokken,

overwegende, dat de Nederlandse fiscale agenda een belangrijke bijdrage kan en moet leveren aan het oplossen van de crises in samenhang,

verzoekt de regering de duurzaamheidseffecten van elke fiscale maatregel met nadruk mee te wegen en te rapporteren aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Ten Hoeve
Böhler
Reuten
Yildirim
De Boer
Engels


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, D66, OSF, FractieYildirim, PartijvoordeDieren

Tegen

VVD, CDA

Lees onze andere moties

Motie Dierziekten

Lees verder

Motie Kierbesluit

Lees verder

    Learn More Doneer