Motie Dier­ziekten


7 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen, overwegende, dat de Evaluatiecommissie Q-koorts heeft vastgesteld dat het bij de bestrijding van deze ziekte heeft ontbroken aan een centrale regie,

overwegende, dat Q-koorts sinds 2007 4000 mensen heeft besmet, waarvan er 15 zijn overleden en velen chronisch ziek zijn, overwegende, dat volksgezondheid niet ondergeschikt mag zijn aan economische belangen in geval van uitbraken van dierziekten die ernstige risico’s met zich brengen voor mens en dier,

verzoekt de regering de regie in de bestrijding van voor mensen besmettelijke dierziekten, conform het advies van de commissie van Dijk, in handen te geven van het ministerie van VWS,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Noten
Schuurman
Ten Hoeve
Engels
Kox
Thissen


Status

Aangenomen

Voor

VVD, PvdA, CDA, FractieYildirim, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, PvdD, OSF

Tegen

Lees onze andere moties

Motie EHS

Lees verder

Motie Kredietcrisis

Lees verder

    Learn More Doneer