Motie-Koffeman (PvdD) over het niet vermengen van varkens en kippen op veehou­de­rijen ter voor­koming van nieuwe pande­mieen


31 oktober 2023

G (36410)

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Deskundigenberaad Zoƶnosen (DB-Z) in een advies aan het kabinet stelt dat gemengde boerderijen waar bijvoorbeeld varkens en kippen gehouden worden "onwenselijk" zijn;

overwegende dat volgens de voorzitter van het DB-Z "de kans bestaat dat als een varken gelijktijdig besmet wordt door een varkensvirus en een vogelgriepvirus, dat dan een mengeling ontstaat van die virussen wat leidt tot een gevaarlijke nieuwe virusvariant";

verzoekt de regering het advies van DB-Z zo spoedig mogelijk om te zetten in beleid ter voorkoming van nieuw pandemische dreigingen en de financiƫle consequenties daarvan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.


Status

Verworpen

Voor

GL-PvdA, Volt, OPNL, SP, PvdD

Tegen