Motie Koffeman c.s. over stop­zetten geplande subsidies voor hout­ge­stookte biomas­sa­cen­trales


29 oktober 2019

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het stopzetten van geplande subsidies voor houtgestookte biomassacentrales

Voorgesteld 29 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet komend jaar een bedrag van 11,4 miljard euro subsidie heeft gereserveerd voor biomassacentrales,

constaterende, dat de bijstook van biomassa in energiecentrales leidt tot grootschalige ontbossing en biodiversiteitsverlies en een bedreiging vormt voor de voedselzekerheid,

constaterende, dat de klimaatwinst van houtgestookte biomassa in de energieproductie verwaarloosbaar is,

verzoekt de regering alle geplande subsidies voor houtgestookte biomassacentrales op zo kort mogelijke termijn stop te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Getekend door

Prof. dr. P.B. Cliteur (Fvd)

G. Gerbrandy (OSF)

A.M.V. Gerkens (SP)

Prof. mr. P. Nicolaï (PvdD)

Mr. drs. H. Otten (Fractie-Otten)

Drs. C. Teunissen (PvdD)

J.W.E. de Vries (Fractie-Otten)

Status: Op 5 november 2019 aangehouden. Heropening beraadslaging en stemming op 12 november 2019.Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Koffeman c.s. Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

Lees verder

"Hout op met houtstook"

Lees verder

    Learn More Doneer