Motie Koffeman c.s. over opschorten van een vergun­ning­aan­vraag voor Lelystad Airport


9 maart 2021

35 600 Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

U MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 9 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in Nederland meer stikstof neerslaat dan is toegestaan, met grote gevolgen;

overwegende, dat de Tweede Kamer een aantal kamerbrieven over dossier Lelystad Airport controversieel heeft verklaard, waaronder de Reservering PAS 2014 en stikstofberekeningen MER 2014 Lelystad Airport;

overwegende, dat verlening van de natuurvergunning een eerste stap op weg naar openstelling van Lelystad Airport impliceert, terwijl in het licht van de controversieelverklaring een pas op de plaats voor de hand ligt;

overwegende, dat de Nederlandse Staat voor 70% eigenaar is van Schiphol, die weer 100% eigenaar is van Lelystad Airport;

overwegende, dat de behandeling van een vergunningaanvraag kan worden opgeschort als de aanvrager daarmee instemt,

overwegende, dat de regering door tussenkomst van Royal Schiphol Group N.V. kan bewerkstelligen dat N.V. Lelystad Airport instemt met intrekking dan wel opschorting van de behandeling van de vergunningaanvraag,

verzoekt de regering de behandeling van de aanvraag op te schorten totdat een nieuw kabinet daarover een besluit zal nemen, en haar invloed als meerderheidsaandeelhouder in Royal Schiphol Groep aan te wenden om daartoe medewerking van N.V. Lelystad Airport te verkrijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Nicolaï
Kluit
Janssen


Status

Verworpen

Voor

Forum, PvdD, SP, GL, PvdA, SGP

Tegen

Fractie Nanninga, Fractie Otten, ChristenUnie, VVD, 50Plus, PVV, CDA, D66