Motie Inves­te­rings­budget Landelijk Gebied


9 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterend, dat het kabinet wil bezuinigen op de uitgave aan het Investeringsbudget Landelijk Gebied waaruit ook de EHS wordt bekostigd,

overwegende, dat er reeds grote investeringen zijn gedaan waardoor al een deel van de EHS is gerealiseerd,

van mening, dat aantasting van natuur die reeds onderdeel uitmaakt van de EHS niet wenselijk is,

van mening, dat voorgenomen verbindingszones in de EHS, zoals het Oostvaarderswold van grote ecologische en economische betekenis zijn,

verzoekt de regering, zorg te dragen dat de reeds gerealiseerde EHS in oppervlakte, functie en kwaliteit behouden blijft, en reeds geplande verbindingszones zullen worden gerealiseerd volgens plan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Yildirim
Reuten
Kox
Vliegenthart
Ten Horn
Laurier
Engels


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie CO2-opslag Barendrecht

Lees verder

Motie Heffingskorting

Lees verder

    Learn More Doneer