Motie Heffings­korting


9 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterend, dat het kabinet de heffingskorting van 1,3% voor groen beleggen, sociaal-ethisch beleggen en cultureel beleggen wil laten vervallen om ongeveer 100 miljoen te bezuinigen,

overwegende, dat het afschaffen van genoemde fiscale regelingen het Rijk naar verwachting 160 miljoen aan gederfde BTW-inkomsten zal kosten, en dat investeerders hierdoor 80 tot 90 miljoen aan opbrengsten mislopen,

overwegende, dat uit onderzoek blijkt dat de groenregeling daadwerkelijk bijdraagt aan de ontwikkeling en marktintroductie van nieuwe technologieën,

overwegende, dat de heffingskorting de ambitie van het kabinet om ondernemerschap en de private financiering van ontwikkelingssamenwerking en kunst & cultuur te stimuleren juist ondersteunt,

verzoekt de regering de plannen met betrekking tot het afschaffen van de Regeling Groenprojecten, de Regeling Sociaalethisch beleggen en de Regeling Cultureel beleggen te heroverwegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Yildirim
Reuten
Kox
Vliegenthart
Ten Horn
Laurier
Engels


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Investeringsbudget Landelijk Gebied

Lees verder

Motie Energievoorziening

Lees verder

    Learn More Doneer