Motie CO2-opslag Barend­recht


16 maart 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de gemeente Barendrecht zich overvallen voelt doordat de CHW hen alle mogelijkheden tot beroep tegen eventuele CO2 opslag ontneemt,

constaterende, dat sprake is van een demonstratieproject waarover veelvuldig overleg is geweest met de ministers van VROM en EZ, waarin volledige openheid en transparantie beloofd is,

constaterende, dat Barendrecht de belofte heeft gekregen dat het demonstratieproject via juridische procedures zou kunnen worden getoetst,

verzoekt de regering het project in Barendrecht uit te zonderen van de werkingssfeer van de CHW,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Ten Hoeve
Schouw
Vliegenthart
Meindertsma
Slagter-Roukema
Yildirim
Laurier


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, OSF, GroenLinks, D66, SPendeFractieYildirim

Tegen

VVD, CDA, SGP, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie Faillissement Financiele Instellingen

Lees verder

Motie Investeringsbudget Landelijk Gebied

Lees verder

    Learn More Doneer