Motie Ener­gie­voor­ziening


9 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterend, dat het kabinet de energievoorziening minder afhankelijk wil maken van andere landen, hoge prijzen en vervuilende brandstoffen,

overwegende, dat investeringen in hernieuwbare energie tegemoet komen aan deze doelstelling van het kabinet,

overwegende, dat kernenergie ons land niet onafhankelijk zal maken van andere landen,

overwegende, dat de opwekking van kernenergie radioactief afval oplevert dat honderden tot duizenden jaren een gevaar oplevert voor de mens en dat een goede oplossing hiervoor niet gevonden is,

overwegende, dat kernenergie veiligheids- en financiële risico’s met zich meebrengt,

overwegende, dat private investeerders deze risico’s niet voor 100% op zich kunnen nemen, en dat de overheid hierdoor garant zal moeten staan bij de bouw van nieuwe kerncentrales,

verzoekt de regering op geen enkele wijze, noch via garanties, noch via subsidies bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe kerncentrales en in plaats daarvan in te zetten op het stimuleren van de opwekking van hernieuwbare energie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Yildirim
Reuten
Kox
Vliegenthart
Ten Horn
Laurier
Engels


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Heffingskorting

Lees verder

Motie EHS

Lees verder

    Learn More Doneer