Motie Neder­landse Voedsel- en Waren­au­to­riteit


16 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de ontdekking van 50 miljoen kg rundvlees die mogelijk vermengd is met paardenvlees, het vertrouwen in de Nederlandse voedselproductie ernstig geschaad heeft,

overwegende, dat de opsporings- en handhavingscapaciteit van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) sterk is teruggelopen onder invloed van de bezuinigingen van achtereenvolgende kabinetten,

overwegende, dat adequate wetshandhaving van cruciaal belang is voor het vertrouwen in de voedselproductie,

verzoekt de regering te komen met een plan van aanpak tot substantiële versterking van de NVWA,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Reuten
Vos
Strik


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Consumptiepatroon

Lees verder

Motie Aftappen van Telefoongesprekken

Lees verder

    Learn More Doneer