Vragen Koffeman (PvdD) over zevende voort­gangs­rap­portage Natuur


14 december 2021

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft met belangstelling kennisgenomen van de zevende voortgangsrapportage Natuur.

De leden hebben de volgende vragen.

Het gaat niet goed met de haas en het konijn in Nederland. De diersoorten zijn toegevoegd aan de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren (door het ministerie van LNV gepubliceerd op 3 november 2020). Volgens de Zoogdiervereniging zijn de populaties hazen en konijnen sinds de jaren 50 met meer dan 60 procent afgenomen.

1. Is het juist dat de jacht op de haas en het konijn gewoon door mag blijven gaan, omdat deze bedreigde soorten nog steeds op de lijst van vrij bejaagbare soorten staan?

2. Bent u bereid de haas en het konijn met spoed van de lijst met vrij bejaagbare soorten te halen? En zo nee, waarom niet? Bent u bereid hangende nadere inventarisatie de jacht op haas en konijn op te schorten? Zo nee, waarom niet?

3. Wat gaat u doen om de haas en het konijn zodanig te beschermen dat ze weer van de Rode Lijst af kunnen?

5. Ook dit jaar wilde de minister weer derogatie aanvragen voor het overschrijden van de mestoverschotten. Bij brief van 13 december (BPZ/21312003) heeft de minister de Eerste Kamer laten weten dat de procedure voor de aanvraag van derogatie voorlopig niet in gang zal worden gezet door de Europese Commissie aangezien die er onvoldoende van overtuigd is “dat Nederland met het ingediende 7eactieprogramma Nitraatrichtlijn alle doelen t.a.v. waterkwaliteit tijdig zal halen”. Welke maatregelen gaat de minister nemen om de waterkwaliteit de verbeteren? En wat gaat de minister doen om de hoeveelheid mest in Nederland zodanig te verminderen dat geen derogatie meer zal hoeven gevraagd? Is de minister bereid hangende een dergelijk traject tot verbetering geen nieuwe derogatie aan te vragen?

6. Staatsbosbeheer gaat dit jaar 1400 herten en 80 heckrunderen afschieten in de Oostvaardersplassen. De leden vinden het onacceptabel dat de Provincie Flevoland het afschieten van ‘boventallige’ dieren ziet als enige oplossing om de stand van de dieren gezond te houden. De leden willen dat het Rijk de verantwoordelijkheid voor de Oostvaardersplassen overneemt. De leden willen bovendien dat de Oostvaardersplassen zo snel mogelijk worden verbonden met andere natuurgebieden. Hoe gaat de minister dat faciliteren?

8. Op 1 oktober jl. werd in Nederland een doodgeschoten wolf gevonden in Stroe. De Partij voor de Dieren heeft daar aangifte van gedaan bij de politie. Het doden van deze bedreigde en beschermde diersoort is immers strafbaar. Wat gaat de minister eraan doen om te voorkomen dat in de toekomst ook andere wolven in Nederland worden doodgeschoten? Wat doet het kabinet om te bevorderen dat de dader wordt aangehouden en berecht?

Interessant voor jou

Bijdrage Prast (PvdD) over Belastingpakket 2022

Lees verder

Vragen Nicolaï (PvdD) over vuurwerkverbod 2021

Lees verder

    Learn More Doneer