Vragen van Koffeman (PvdD) over duurzame finan­ciering (EU-taxonomie) m.b.t. kern­energie


Indiendatum: mrt. 2022

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met belangstelling kennisgenomen van de brief van de minister voor K & E inzake de Nederlandse reactie op de concept-uitwerking van de EU-taxonomie betreffende gedelegeerde handeling kernenergie en aardgas. Zij hebben daar nog enkele vragen over:

  1. Gezien de huidige staat van de wereld en in het bijzonder de Russische aanval op Oekraïne, maken de leden zich zorgen over de veiligheid van bestaande en eventueel nog te bouwen kernreactoren. Is er een risico-analyse gemaakt van de mogelijke geopolitieke kwetsbaarheid en risico’s voor de volksgezondheid van bestaande en nieuwe kernreactoren in oorlogstijd? Zo nee, waarom niet? En verandert de huidige politieke dreiging iets aan de taxatie van de EU om kernenergie als groene energie te bestempelen?
  2. De solidariteit onder de Groningse bevolking met Oekraïne is groot. Zo groot zelfs, dat een meerderheid van de Groningers heeft aangegeven bereid te zijn toestemming te geven voor het verder oppompen van gas in de gasvelden aldaar. Dit vormt uiteraard wel een risico voor nieuwe bevingsschade aan de huizen in de regio. Is de regering bereid extra compensatie te bieden aan Groningers die extra schade aan hun huizen vrezen? En hoe staat de regering tegenover het bouwen van houten huizen in Groningen, aangezien die aardbevingsbestendiger zijn dan huizen van steen en beton? Wij zien de reactie van de minister graag tegemoet.

Interessant voor jou

Vragen Nicolaï (PvdD) naar aanleiding van de brief van 31 januari 2022: beantwoording vragen inzake COVID-19-maatregelen (December 2021)

Lees verder

Vragen Nicolaï (PvdD) over het advocatenkantoor Pels-Rijcken

Lees verder

    Learn More Doneer