Vragen Prast (PvdD) over aanvul­lende koop­kracht­maat­re­gelen 2022


Indiendatum: 12 apr. 2022

De leden van de PvdD zijn blij met de tegemoetkoming voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Naar aanleiding van de andere maatregelen hebben zij de volgende vragen.

Het kabinet rekent voor dat voor een huishouden met een gemiddeld energieverbruik de verlaging van de belasting op energie per 1 juli 140 euro bedraagt. Klopt het dat het energieverbruik van gezinnen positief varieert met het inkomen? Wat zijn de geschatte effecten van deze maatregel op de verschillende inkomensdecielen?

Huishoudens hebben de mogelijkheid hun energieprijs vast te zetten en zichzelf zodoende te beschermen tegen prijeen energiecontract af te sluiten met vaste

De verlaging van de accijns op benzine en diesel kost de schatkist ruim een miljard euro aan gedorven inkomsten. Wat zijn de geschatte effecten van deze maatregel op de verschillende inkomensdecielen, dat wil zeggen hoeveel euro besparen de verschillende inkomensdecielen als gevolg van deze accijnsverlaging (bij ongewijzigd gedrag).?

Wat is het gemiddelde jaarlijkse verschil in CO2 uitstoot tussen benzine- en diesel automobilisten en OV reizigers?

Wat zou het geschatte effect op het reisgedrag, en in het verlengde daarvan op de CO2 uitstoot,

zijn geweest als het kabinet de accijns op benzine en diesel niet had verlaagd?

Klopt het dat OV reizigers er gemiddeld twee keer zo lang over doen om op hun bestemming te komen als automobilisten? Hoe hoog zijn hiervan de opportuniteitskosten voor OV-reizigers?

Klopt het dat Duitsland als een van de koopkrachtmaatregelen heeft ingevoerd dat inwoners gedurende drie maanden ingevoerd voor 9 euro per maand onbeperkt met het OV in hun regio kunnen reizen?

Wat zou een dergelijke maatregel in Nederland kosten? Zou een dergelijke maatregel een deel van de mensen die gewend zijn met de auto te reizen stimuleren vaker het ov te nemen? Zo ja, wat zouden daarvan de effecten zijn op de CO2 uitstoot en het aantal verkeersongelukken?

Ter bestrijding van de verspreiding van Covid is er de afgelopen jaren een plicht respectievelijk een advies geweest om in het ov een mondkapje te dragen. Hoe hoog zijn de kosten die ov reizigers hiervoor hebben moeten maken? Wat zijn gemiddeld de extra kosten geweest voor ov reizigers in vergelijking met automobilisten?

Deze leden merken op dat er inflatieverschillen zijn binnen Europa, waaronder binnen landen behorend tot de Eurozone, en tussen de Eurozone en andere Europese landen, en dat Nederland een bovengemiddelde inflatie heeft. Zij vragen om een verklaring van deze landenverschillen.

Deze leden zien uit naar de beantwoording van hun vragen.

Interessant voor jou

Vragen Nicolaï (PvdD) met betrekking tot de verlenging van de Tijdelijke wet CoronaMelder

Lees verder

Vragen Prast (PvdD) over tijdelijke wet Nationaal Groeifonds

Lees verder

    Learn More Doneer