Vragen over Seks met Ezels


Indiendatum: jun. 2012

1. Kent u de uitzending van Spuiten en Slikken (BNN) d.d. 08 juli 2012?

2. Is het juist dat in de uitzending seksuele handelingen verricht met ezels getoond zijn?

3. Hoe verhoudt zich dezer uitzending tot artikel 254a lid 1 van het Wetboek van Strafrecht (WvS) dat stelt: "Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft degene die een afbeelding – of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding – van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of in bezit heeft."?

4. Is er proces verbaal opgemaakt tegen de makers van Spuiten en Slikken? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u van mening dat artikel 254a van het WvS ook van toepassing is op makers van televisieprogramma’s? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke consequentie verbindt u daar in het onderhavig geval aan?

Indiendatum: jun. 2012
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Antwoorden van de heer Opstelten (minister van Veiligheid en Justitie)

1. Ja.

2. De uitzending betreft een gebruik in Colombia waarbij (jonge) mannen volgens de reportage seks hebben met ezels. In die uitzending zijn beelden te zien van twee mannen die ogenschijnlijk hun broek openmaken en daarna tegen een ezel oprijden of die ook penetreren. Omdat de beelden daarvan in de uitzending voor de kijker onzichtbaar zijn gemaakt valt dit echter niet met zekerheid te zeggen.

3. Het vervaardigen, verspreiden en openlijk tentoon stellen van dergelijke beelden kan strafbaar zijn op grond van artikel 254a van het Wetboek van Strafrecht, nu er sprake is van beelden van een seksuele gedraging jegens een dier gepleegd met een overduidelijke seksuele bedoeling. Daarbij is voor de strafbaarheid niet doorslaggevend of op de beelden penetratie of geslachtsdelen te zien zijn.

4 en 5. Artikel 254a van het Wetboek van Strafrecht is ook van toepassing op de makers van televisieprogramma’s. Voor zover mij bekend is er geen proces-verbaal opgemaakt naar aanleiding van de uitzending. Het Openbaar Ministerie heeft mij verder laten weten in deze uitzending geen aanleiding te zien om ambtshalve een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Daarbij is mede van belang de context waarbinnen de schijnbaar seksuele handelingen hebben plaatsgevonden in het buitenland. Het betreft bijvoorbeeld geen beelden van in Nederland vervaardigde commerciële dierenporno, terwijl – zoals blijkt uit de wetsgeschiedenis – het bestrijden van de commerciële dierenporno-industrie een oogmerk was van de strafbaarstelling. Ook zijn de beelden wazig gemaakt. Hoewel het wazig maken van de beelden de strafbaarheid aan de afbeelding niet hoeft te ontnemen, neemt dit niet weg dat ook deze omstandigheid wel een rol kan spelen bij de vraag naar de opportuniteit van het instellen van een strafrechtelijk onderzoek.

Interessant voor jou

Vragen over Griepvaccin

Lees verder

Vragen over Belastingontwijking Koninklijk Huis

Lees verder

    Learn More Doneer