Vragen Nicolaï (PvdD) over huis­vesting en mantelzorg


Indiendatum: mrt. 2024

Nadere vragen PvdD n.a.v. de brief van de minister dd 19 februari 2024 (36 190 H) met een reactie op het verzoek van het lid Koffeman.

De leden van de fractie van de PvdD danken de minister voor zijn reactie. Zij hebben nog de volgende vragen.

Zien de leden het goed dat het zelfstandige huisvesting bieden aan een mantelzorger in de woning die eigendom is van de verzorgde, op de volgende wijzen kan geschieden:

  1. Het splitsen van de woning in twee zelfstandige wooneenheden, waarbij de één wordt bewoond door de verzorgde en de ander door de mantelzorger.
  2. Het verbouwen van de woning waarbij – zonder splitsing van de eigendomssituatie – een extra zelfstandige woning in het gebouw ontstaat die door de mantelzorger wordt bewoond.
  3. Het verbouwen van de woning waarbij voor een mantelzorger een extra wooneenheid met badkamer, wc en keuken wordt gecreëerd, waarvan de toegang via dezelfde (voor)deur loopt als die tot de woning van de verzorgde?

Is het juist dat de situaties 1 en 2 vallen onder het bereik van de artikelen 21 en 22 van de Huisvestingswet, maar dat dit niet geldt voor situatie 3?

Indien een mantelzorger gebruik gaat maken van de voor hem bestemde wooneenheid, kan dan worden afgesproken dat het recht op gebruik bestaat gedurende de periode dat de gebruiker mantelzorg verleent en dat deze het gebruik zal moeten staken indien geen mantelzorg meer nodig is of de verzorgde komt te overlijden?

Geldt dat voor elk van de drie situaties hetzelfde?

Interessant voor jou

Vragen Nicolaï (PvdD) over begrotingsstaten OCW 2024 en invoeren capaciteitsfixus bachelor of ad-opleiding

Lees verder

Vragen Visseren-Hamakers (PvdD) over nieuwe kerncentrales

Lees verder

    Learn More Doneer