Nadere vraag Nicolaï (PvdD) over de Huis­ves­tingswet 2014 (36.190)


Indiendatum: 11 jun. 2024

Nadere vraag fractie PvdD n.a.v. verslag 17 mei 2024 36 190 I - Huisvestingswet 2014

In de eerste vraag van de leden werden 3 situaties onderscheiden en werd gevraagd of het juist is dat de situaties 1 en 2 onder het bereik van de artikelen 21 en 22 van de Huisvestingswet vallen, maar dat dat niet geldt voor situatie 3.

In het antwoord is alleen ingegaan op situaties 1 en 2. Graag vernemen de leden of situatie 3 niet valt onder het bereik van de artikelen 21 en 22 van de Huisvestingswet.

Uit het antwoord op de tweede vraag blijkt niet duidelijk of een afspraak tot het laten gebruiken van de wooneenheid zonder meer een huurovereenkomst oplevert. Graag vernemen de leden daarop nog het antwoord.

Interessant voor jou

Vragen Koffeman (PvdD) over het voorstel voor een Besluit van Raad aangaande het standpunt van de EU in het gemengde comité CETA voor aanvullende voorschriften bij de beslechting van investeringsgeschillen

Lees verder

Inbreng Visseren-Hamakers (PvdD) Verkennende gesprekken aandelen EPZ (kernenergie)

Lees verder

    Learn More Doneer