Nadere vragen Koffeman over uitvoering motie-Koffeman c.s. afschaffing btw op groenten en fruit


Indiendatum: jan. 2023

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren danken de staatssecretaris voor zijn brief van 2 december 2022, waarin hij aangeeft hoe hij uitvoering wenst te geven aan de motie Koffeman c.s. (Kamerstukken I, 2022-2023, 36 200, nr. N.) over het zo snel mogelijk afschaffen van de btw op (onbewerkte) groenten en fruit. De leden hebben daar nog enkele vragen over.

De staatssecretaris schrijft dat het uitvoeren van de motie wetstechnisch pas op 1 januari 2024 mogelijk is. Of de motie dan ook uitgevoerd kan worden, wordt momenteel extern onderzocht.

  1. Is de staatssecretaris bekend met het artikel in NRC van 14 januari jl. “De toestand bij de Belastingdienst is kritiek”?
  2. In het artikel lezen wij dat ‘het invoeren van nieuwe btw-wetgeving tot minimaal 2026 “nauwelijks” mogelijk [is]. Een ander tarief hanteren dan het huidige lage tarief van 9% of het hoge 21% zou hierdoor de komende jaren sowieso niet kunnen. Het baart de leden zorgen dat politieke besluiten niet uitgevoerd kunnen worden vanwege verouderde ict-systemen en capaciteitsgebrek. Het artikel suggereert dat de Eerste en Tweede Kamer de komende jaren geen extra taken kunnen geven aan de Belastingdienst, omdat die eenvoudigweg niet uitvoerbaar zijn. Kan de staatssecretaris daarop reflecteren? Betekent dit dat de motie Koffeman de komende jaren dus niet uitgevoerd zal kunnen worden? En waarom zijn die problemen er niet bij vergelijkbare maatregelen zoals het afschaffen van btw op zonnepanelen per 1-1-2023?
  3. Wanneer verwacht de staatssecretaris de resultaten van het externe onderzoek? Kunnen wij die in het eerste kwartaal van dit jaar tegemoet zien?
  4. Het kabinet wil de maatregelen in 1 keer uitvoeren, zo schrijft de staatssecretaris. Een stapsgewijze aanpak waarbij eerst de btw op onbewerkte groenten en fruit zou worden afgeschaft en daarna de btw op overige groenten en fruit, zou voor ondernemers, consumenten en de Belastingdienst niet begrijpelijk en uitvoerbaar zijn. Waarop baseert het kabinet die gedachte? Is de staatssecretaris het eens met de leden van de fractie dat het afschaffen van btw op onbewerkte groenten en fruit een belangrijke stap zou zijn in het bestrijden van armoede en het streven naar een gezondere leefstijl van consumenten? Zo ja, waarom zet de staatssecretaris dan niet alles op alles om dit z.s.m. te realiseren?

De leden zien uit naar de reactie van de staatssecretaris.