Nadere vraag Prast (PvdD) over voorstel voor richtlijn om de consument voor te bereiden op de groene transitie


Indiendatum: nov. 2022

De Partij voor de Dieren heeft met interesse kennisgenomen van de antwoorden van de Minister op de vragen over het voorstel om de consument voor te bereiden op de groene transitie. Naar aanleiding van deze antwoorden heeft de fractie van de Partij voor de Dieren twee vervolgvragen.
1. De minister schrijft in de beantwoording op één van de vragen: “het Voedingscentrum biedt informatie op basis van wetenschappelijke en onafhankelijke inzichten” (36 114, p.13). Heeft de minister een verklaring voor het feit dat het voedingscentrum meer zuivel aanbeveelt dan zijn ‘zusterorganisatie’, de British Nutrition Foundation, in het Verenigd Koninkrijk?

2. En hoe kijkt de minister aan tegen de Canadese Food Guide waarin sinds 2019 zuivel zelfs helemaal geen standaardonderdeel meer uitmaakt van een gezond voedingspatroon (bron: www.gezondnu.nl/voeding/hoort-zuivel-in-de-schijf-van-vijf)?

Interessant voor jou

Vragen Nicolaï over 'hardvochtigheid in wetgeving'

Lees verder

Vragen Nicolaï (PvdD) over stikstofproblematiek

Lees verder

    Learn More Doneer