Teunissen stelt vragen over de gemeen­schap­pe­lijke munt en het geza­men­lijke land­bouw­beleid tijdens de Algemene Europese Beschou­wingen


10 april 2018

Senator Christine Teunissen sprak vandaag tijdens de Algemene Europese Beschouwingen over de toekomst van de Euro en de toekomst van het Europese landbouwbeleid.

Volgens senator Teunissen (PvdD) is het duidelijk dat één munt voor alle lidstaten een onhoudbaar gegeven is. Ze vroeg de minister van Financiën of hij met de kennis van nu de opvatting van voormalig DNB-directeur Szasz deelt dat wij open moeten staan voor alternatieven, zoals een systeem met nationale munten met daarnaast de Euro als gezamenlijke rekeneenheid.

Senator Teunissen ziet in het Europese monetaire beleid een koers richting meer en meer overdracht van de nationale soevereiniteit en autonomie gaan, zonder dat zelfs de Grondwet daarvoor gewijzigd is, zonder dat daarover een serieus debat in het parlement is gevoerd.

De PvdD-senator ging eveneens in op de benoeming van Selmayr tot secretaris-generaal van de Europese Commissie. Ze vroeg de minister hoe hij het benoemingenbeleid van de EU beoordeelt, in het bijzonder in dit geval, en of het kabinet ook een appreciatie kan geven van de mate waarin het Europees parlement bij deze benoeming betrokken is geweest.

Teunissen vroeg de minister van Financiën hoe het kabinet het voortouw gaat nemen in de EU om de Europese klimaatdoelstelling van 49% reductie in 2030 te verhogen naar 55%. Ze wilde weten of inkrimping van de veestapel om dit doel te bereiken voor dit kabinet bespreekbaar is. De transitie van dierlijke naar meer plantaardige eitwitten zou volgens de PvdD-fractie een structureel onderdeel moeten zijn van het Europese landbouwbeleid, klimaatbeleid, veiligheidsbeleid en migratiebeleid. Ze vroeg de minister hoe hij dit ziet.

Tot besluit vroeg zij aan de minister wat Nederland heeft gedaan om de breed levende wens om een einde te maken aan de stierengevechten eindelijk in te willigen. Teunissen diende daarbij een motie in die de regering opdraagt om in de EU te pleiten voor het stopzetten van subsidies aan stierenvechten.

Bekijk hieronder de bijdrage: